Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Paczki dla seniorów :)

Utworzono dnia 23.12.2020

W dniu 21-12-2020 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Burmistrzem Kazimierz Dolnego - Arturem Pomianowskim odwiedzili mieszkańców naszej gminy korzystających z usług opiekuńczych. 
Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i gościnę. Mamy nadzieję, że skromne podarunki umilą Państwu okres zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

​    

czytaj dalej na temat: Paczki dla seniorów :)

Dziękujemy!!!!

Utworzono dnia 23.12.2020

Dzięki wsparciu Pana Rafała Stypa za pośrednictwem Fundacji Studio KZMRZ pracownicy tutejszego Ośrodka obdarowali najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy pięknymi prezentami.

Dziękujemy za wsparcie i liczymy na dalszą współpracę :)


 

czytaj dalej na temat: Dziękujemy!!!!

Środki ochrony dla pracowników OPS

Utworzono dnia 18.12.2020

Środki ochrony dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym w ramach akcji „Razem przeciwko COVID-19!”  w dniu dzisiejszym dotarły do naszej jednostki. Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie http://rops.lubelskie.pl/razem-przeciwko-covid-19-2/ oraz Starostwu Powiatowemu w Puławach https://www.pulawy.powiat.pl/#.

 

czytaj dalej na temat: Środki ochrony dla pracowników OPS

#świętarazem

Utworzono dnia 18.12.2020

Dzięki @Olala K-a nasza bombka również znalazła swoje miejsce na kazimierskiej choince :) #świętarazem. 

 

czytaj dalej na temat: #świętarazem

PO - PŻ

Utworzono dnia 04.12.2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2020

UWAGA

ZMIANA WYTYCZNYCH

W  dniu 26 listopada 2020 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli

dochód nie przekracza:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UZYSKANIEM WSPRACIA W FORMIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

Pracownicy Socjalni – Rejony:

Specjalista Pracy Socjalnej - Marzanna Górecka 81 881 01 53
Rejon: Bochotnica; Parchatka; Zbędowice;

Pracownik Socjalny - Katarzyna Sikora 81 881 01 53
Rejon: Wierzchoniów, Rzeczyca Kolonia; Witoszyn; Mięćmierz; Rzeczyca; Kazimierz Dolny (ul. Góry, ul. Puławska, ul. Nadedworce, ul. Zbożowa),  Góry, Góry II

Pracownik Socjalny - Katarzyna Sypuła 81 888 45 88
Rejon: Okale;  Jeziorszczyzna; Dąbrówka; Cholewianka; Skowieszynek; Wylągi;

Specjalista Pracy Socjalnej - Kinga Woźniakowska 81 888 45 88
Rejon: Kazimierz Dolny (ul. Albrechtówka, Browarna, Bulwar, Cmentarna, Czerniawy, Dębowe Góry, Doły, Droga Akacjowa, Droga Jaśminowa, Zamkowa, Klasztorna, Krakowska, Krzywe Koło, Kwaskowa Góra, Lubelska, Małachowskiego, Mały Rynek, Nadrzeczna, Nadwiślańska, Norowy Dół, Plebanka, Podgórna, Podzamcze, Rynek, Sadowa, Senatorska, Słoneczna, Szkolna, Tyszkiewicza, Witkiewicza)

czytaj dalej na temat: PO - PŻ

24 grudnia

Utworzono dnia 04.12.2020

  Informujemy, że dzień 24 grudnia 2020r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, w zamian za święto przypadające na dzień 26 grudnia 2020 r.

czytaj dalej na temat: 24 grudnia

Zmiany w przyjmowaniu interesantów

Utworzono dnia 03.11.2020

OGŁOSZENIE

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kazimierzu Dolnym

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie zarówno mieszkańców Gminy Kazimierz Dolny  jak i pracowników Ośrodka, z uwagi utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń  COVID-19, uprzejmie informujemy, że od dnia 03 listopada 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kazimierzu Dolnym  wprowadzamy szczególne zasady obsługi interesantów.

Obsługa osobista interesantów odbywa się wyłącznie  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Informacje ws. świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry start”, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego: tel. 81 881 01 53

Pracownicy socjalni:  tel. 81 881 01 53 lub tel./fax 81 888 45 88.

e-mail: ops.kazimierzdolny@opskazimierzdolny.pl

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa poprzez zakrywanie nosa i ust oraz stosowanie płynu dezynfekującego lub rękawiczek podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Informujemy, że interesanci przyjmowani są pojedynczo.

W przypadku trudności w zakresie wypełniania wniosków do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy tutejszego Ośrodka, którzy telefonicznie udzielą niezbędnych informacji w zakresie wypełniania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy załączyć do wniosków. Umożliwi to ograniczenie Państwa obecności w Ośrodku do minimum i ułatwi zachowanie bezpiecznych warunków obsługi.

Wypełnione wnioski można składać również do skrzynki pocztowej Ośrodka umieszczonej przy wejściu do budynku ( wejście od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego). 


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

czytaj dalej na temat: Zmiany w przyjmowaniu interesantów

zostań wolontariuszem - zgłoś się!!!

Utworzono dnia 27.10.2020

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 26.10.2020

Potrzebujesz pomocy, lub chcesz być wolontariuszem??? - zgłoś się!!!

Więcej informacji dotyczących projektu "Wspieraj Seniora" znajdziesz tutaj: 


https://wspierajseniora.pl/

czytaj dalej na temat: Wspieraj Seniora

Rekrutacja do projektu "Nasi Seniorzy"

Utworzono dnia 30.09.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym  informuje, że od dnia 1.10.2020 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „NASI SENIORZY” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie : 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany jest przez Biuro Przygotowywania i Zarządzania Funduszami UE, ul. Puławska 63, 24-100 Gołąb, NIP 7161714139, w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM, ul. Fieldorfa Nila 18/15, 24-100 Puławy, NIP 7162817433 oraz z Gminą Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP 7162658035 na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększony dostęp do wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej wśród mieszkańców Gminy Puławy (wiejskiej) i Gminy Kazimierz Dolny w okresie do 30 czerwca 2022 r.

Projekt przewiduje realizację działań profilaktycznych odnoszących się do różnych usług wsparcia dla osób i ich rodzin. W stosunku do osób starszych projekt przewiduje działania nakierowane na zapobieganie chorobom i utracie sprawności oraz odzyskaniu niezależności.

Grupę docelową stanowi 60 osób (w tym 48 kobiet i 12 mężczyzn) zamieszkujących na terenie Gminy Puławy (wiejskiej)  lub Gminy Kazimierz Dolny, mających ukończone 60 lat.

W ramach projektu zapewnione zostanie następujące wsparcie:

 • Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla  osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych w miejscowości Gołąb;
 • Utworzenie Klubu Aktywnego Seniora (30 miejsc, dwie 15 osobowe grupy) – środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne, w tym:
  • organizacja zajęć ruchowych mających  na celu poprawę sprawności ruchowej i stanu zdrowia – (zumba, aerobik, pilates, zajęcia z elementami ćwiczeń relaksacyjnych);
  • organizacja ogólnorozwojowych zajęć na basenie.
 • Rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania dla 20 osób, w tym:
  • organizacja usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii
  • organizacja usług opiekuńczych – opieki środowiskowej:
   • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupowaniu lub zamawianiu leków w aptece itp.;
   • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie  porządku i czystości w najbliższym otoczeniu;
   • utworzenie i wyposażenie sali do fizjoterapii i rehabilitacji.
 • Utworzenie Lokalnego Centrum Teleopieki Dla Seniorów:
  • wyposażenie seniorów najstarszych i ciężko chorych, którzy mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny w elektroniczne urządzenie do zdalnej opieki – opaskę na rękę.
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane przy Dziennym Domu Pomocy w miejscowości Gołąb.

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w okresie od 1 października 2020 r. do  15 października 2020 r., w przypadku braku zainteresowania do momentu wyczerpania wolnych miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane są Biurze Projektu, ul. Polna 22C, Gołąb, 24-100 Puławy, w godz. od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku (w dni pracujące) oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 32/34, 24-120 Kazimierz Dolny, w godz. od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku (w dni pracujące).

 
czytaj dalej na temat: Rekrutacja do projektu "Nasi Seniorzy"

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 03.09.2020

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kazimierzu Dolnym informuje, że osobista obsługa interesantów odbywa się w godzinach od 7.30 do 12.00 oraz poza ww. godzinami po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu wizyty w Ośrodku (dzień, godzina).

 

Informacje ws. świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry start”, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego: tel. 81 881 01 53

 

Pracownicy socjalni:  tel. 81 881 01 53 lub tel./fax 81 888 45 88.

 

e-mail: ops.kazimierzdolny@opskazimierzdolny.pl

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa poprzez zakrywanie nosa i ust oraz stosowanie płynu dezynfekującego lub rękawiczek podczas wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Informujemy, że interesanci przyjmowani są pojedynczo. Prosimy o ograniczenie liczby osób składających wniosek do jednej osoby w rodzinie.

W przypadku trudności w zakresie wypełniania wniosków do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy tutejszego Ośrodka, którzy telefonicznie udzielą niezbędnych informacji w zakresie wypełniania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy załączyć do wniosków. Umożliwi to ograniczenie Państwa obecności w Ośrodku do minimum i ułatwi zachowanie bezpiecznych warunków obsługi.

Informacji ws. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia „ Dobry start”  udzielają pracownicy:

Pani Olga Kośka oraz Pani Elżbieta Michta pod nr tel. 81 881 01 53.

 

Wypełnione wnioski można składać również do skrzynki pocztowej Ośrodka umieszczonej przy wejściu do budynku ( wejście od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego). 


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 326

W poprzednim tygodniu: 688

W tym miesiącu: 2721

W poprzednim miesiącu: 975

Wszystkich: 31421

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki